مقالات آموزشی

چیلر تراکمی هوایی اسکرو

چیلر تراکمی هوایی اسکرو

   مشخصات فنی چیلر اسکرو مدیا :

در چیلر های زیر از مبرد R-22 استفاده شده است. تک کمپرسور از نوع اسکرو بوده و دارای کنترل ظرفیت ۴ مرحله ای است.

کندانسور از نوع SHELL&TUBE میباشد. دمای آب ورودی و خروجی آب سرد  ۱۲/۷ C و دبی آب ورودی و خروجی از کندانسور  ۳۵/۳۰ C  میباشد.

وزن (KG)  

ابعاد (CM)

دبی جریان در کندانسور (M3/hr) دبی جریان در اواپراتور (M3/hr) جریان مصرفی (A) توان مصرفی (KW) ظرفیت سرمایش (TON)  

مدل

۱۸۴۰ ۱.۳۵*۱.۱۶*۲.۸ ۵۴.۴ ۴۳.۵ ۹۲ ۵۳.۶ ۷۱.۹ G255
۲۰۷۰ ۱.۳۵*۱.۱۶*۲.۸ ۶۸.۴ ۵۴.۷ ۱۱۹ ۶۷ ۹۰.۴ G320
۲۵۵۰ ۱.۴۲*۱.۲۸*۲.۸۶ ۸۶ ۶۸.۸ ۱۴۶ ۸۵ ۱۱۳.۷ G400
۲۹۱۰ ۱.۴۵*۱.۳۰*۳.۳ ۱۰۴.۳ ۸۳.۴ ۱۷۱ ۱۰۰ ۱۳۷.۹ G485
۳۳۷۵ ۱.۶*۱.۴۸*۳.۴۳ ۱۳۵ ۱۰۸ ۲۱۳ ۱۲۵ ۱۷۸.۶ G630
۴۱۸۰ ۱.۷۳*۱.۶۱*۳.۴۳ ۱۸۴.۷ ۱۴۷.۷ ۲۹۵ ۱۷۳ ۲۴۴.۲ G860
وزن (KG)  

ابعاد (CM)

دبی جریان در کندانسور (M3/hr) دبی جریان در اواپراتور (M3/hr) جریان مصرفی (A) توان مصرفی (KW) ظرفیت سرمایش (KW)  

مدل

۵۰۸۰ ۱.۶۸*۱.۶۳*۴.۱ ۲۰۸.۶ ۱۶۶.۸ ۳۴۱ ۲۰۰ ۲۷۵.۸ G970
۵۳۲۰ ۱.۶۸*۱.۷۴*۴.۱ ۲۲۷.۳ ۱۸۱.۸ ۳۶۵ ۲۱۴ ۳۰۰.۵ G1060
۶۳۴۰ ۱.۷۳*۱.۷۸*۴.۴۵ ۲۷۰ ۲۱۶ ۴۲۷ ۲۵۰ ۳۵۷.۱ G1260
۷۰۹۰ ۱.۹۲*۱.۸۱*۴.۶ ۳۱۹.۷ ۲۵۵.۸ ۵۰۹ ۲۹۸ ۴۲۲.۸ G1490

در چیلرهای زیر از مبرد R-22 استفاده شده است. G900- G1420 دارای دو کمپرسور میباشد از نوع اسکرو بوده و دارای کنترل ظرفیت ۴ مرحله ای است.

کندانسور از نوع SHELL&TUBE میباشد. دمای آب ورودی و خروجی آب سرد  ۱۲/۷ C و دبی آب ورودی و خروجی از کندانسور  ۳۵/۳۰ C  میباشد.

 

وزن (KG)

 

ابعاد (CM)

حجم هوادهی به کندانسور (M3/hr)  

تعداد فن هوادهی

دبی جریان در اواپراتور (M3/hr)  

توان مصرفی (KW)

ظرفیت سرمایش (TON)  

مدل

۳۵۴۰ ۲.۳۷*۲.۲۸*۳.۸۱ ۲۳۰۰۰*۶ ۶ ۶۵.۴ ۱۲۴ ۳۷۶ GW380
۴۶۴۰ ۲.۳۷*۲.۲۸*۴.۶۸ ۲۳۰۰۰*۸ ۸ ۸۶ ۱۵۹ ۴۹۶ GW500
۵۳۴۰ ۲.۳۷*۲.۲۸*۵.۸ ۲۳۰۰۰*۱۰ ۱۰ ۱۰۳.۲ ۱۸۷ ۵۹۴ GW600
۶۰۲۰ ۲.۳۷*۲.۲۸*۵.۸ ۲۳۰۰۰*۱۰ ۱۴ ۱۲۳.۸ ۲۳۴ ۷۲۰ GW720
۸۳۷۰ ۲.۴۳*۲.۲۸*۸.۸ ۲۳۰۰۰*۱۴ ۱۶ ۱۵۴.۸ ۲۸۵ ۹۰۲ GW900
۹۵۰۰ ۲.۴۳*۲.۲۸*۹.۶۴ ۲۳۰۰۰*۱۶ ۱۶ ۱۷۲ ۳۱۸ ۹۹۶ GW1000
۹۸۷۰ ۲.۴۳*۲.۲۸*۹.۶۴ ۲۳۰۰۰*۱۶ ۲۰ ۲۰۶.۴ ۳۸۱ ۱۲۰۳ GW1200
۱۲۰۱۰ ۲.۴۳*۲.۲۸*۱۱.۷ ۲۳۰۰۰*۲۰ ۲۴۴.۲ ۲۴۴.۲ ۴۶۶ ۱۴۱۹ GW1420

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *