کارخانه مس سرچشمه

طراحی و ساخت سیستم کوره ذوب چدن با استفاده از گاز شهری ذوب چدن با استفاده از گاز شهری – استفاده ار رکوپراتور جهت بازیافت انرژی و پیشگرم هوای احتراق تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و بالابردن دمای شعله با گاز شهری تا ۲۱۰۰ درجه سانتیگراد.

Related projects